Yhteystiedot

Kosken Tl kunta
Härkätie 5
31500 Koski Tl

Puh. (02) 484 410

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@koski.fi

Keskustan live-kamera

Tapahtumakalenteri
Näytä kaikki tapahtumat

Koulutoimi

Koulutoimen hallinto vastaa toiminnan suunnittelusta, ohjauksesta ja kehittämisestä ja luo edellytykset toimialan johtamiselle. Kosken Tl kunnan koulutoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on taata Kosken Tl ja Marttilan kuntien sekä Loimaan kaupungin perusopetuksen oppilaiden sekä lukion opiskelijoiden yhdenvertaiset mahdollisuudet laadukkaaseen ja korkeatasoiseen oppimiseen sekä turvata heille jatko-opintojen edellyttämät perusvalmiudet.

Kouluhallintoa varten kunnassa on sivistyslautakunta, jonka tehtävänä on valmistella kunnan koululaitokseen kuuluvien perusopetuksen kouluja, toisen asteen koulua sekä muita opetuspalveluja koskevat asiat. Marttilan kunnan ja Loimaan kaupungin edustajat osallistuvat sivistyslautakunnan kokouksen asioiden käsittelyyn yhteistä koulutointa koskevien asioiden osalta. Yhteiseen koulutoimeen kuuluu Kosken seudun yläaste ja Kosken lukio. Sivistyslautakunta päättää kunnan koululaitokseen kuuluvien oppilaitosten asioista erityislainsäädännössä ja kunnan johtosäännössä säädetyllä tavalla ja valvoo perusopetuksen koulujen ja Kosken lukion toimintaa.

Kosken, Marttilan ja Loimaan välille on neuvoteltu uusi koulusopimus, joka on tullut voimaan 1.8.2011.

 

Mirja Rautavuori-Lehtinen
Sivistysjohtaja, lukion rehtori
 - puhelin: (02) 484 0211
- matkapuhelin: 044 484 0211

Sanna Salo
Toimistosihteeri
- puhelin: (02) 4844 1133
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.