Yhteystiedot

Kosken Tl kunta
Härkätie 5
31500 Koski Tl

Puh. (02) 484 410

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@koski.fi

Keskustan live-kamera

Tapahtumakalenteri
Näytä kaikki tapahtumat

Kunnan hallinto

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto.

Asioiden valmistelu, täytäntöönpano ja muu hallinto on kunnanhallituksen ja sen valvonnan alaisena lautakuntien, johtokuntien ja toimikuntien sekä viranhaltijain asiana. Kunnan hallinnon ja taloudenhoidon tarkastamista varten on valtuusto valinnut tarkastuslautakunnan.

 

Valtuusto

Valtuustossa on jäseniä 21. Puolueittain valtuustopaikat jakaantuvat seuraavasti: Keskusta 12, Kokoomus 5, SDP 3 ja vihreät 1.

Valtuuston puheenjohtajana toimii vuonna 2017 Heikki Pietilä, I varapuheenjohtajana Jyrki Anttila ja II varapuheenjohtajana Pirjo-Liisa Nuotio. Puheenjohtajistolla on käytössä kunnan sähköposti, osoitteella etunimi.sukunimi@koski.fi

 

Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen yleisenä tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa, valvoa kunnan etua sekä valmistella valtuustossa käsiteltävät asiat ja huolehtia valtuuston päätösten täytäntöönpanemisesta.

Kunnanhallituksessa on 7 jäsentä.

Kunnanhallituksen puheenjohtajana toimii vuonna 2017 Heikki Tuominen ja varapuheenjohtajana Heikki Vaparanta.

Kunnanhallituksen varsinaisilla jäsenillä on käytössä kunnan sähköposti, osoitteella etunimi.sukunimi@koski.fi

 

Lauta- ja johtokunnat

Lautakunnan tehtävä on kunnan hallintosäännössä määritelty seuraavasti:

Lautakunnalla on kokonaisvastuu valtuuston hyväksymien tavoitteiden ja voimavarojen mukaan toimialalla tuotettavista kunnallisista palveluista ja niiden kehittämisestä. Lautakunta huolehtii myös voimavarojen jaosta toimialan sisällä ja toimintojen yhteensovittamisesta mukaan lukien palveluja tuottavat kuntayhtymät ja osakeyhtiöt siten, että yhteistyö lautakuntien välillä on riittävää.
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.