Yhteystiedot

Kosken Tl kunta
Härkätie 5
31500 Koski Tl

Puh. (02) 484 410

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@koski.fi

Keskustan live-kamera

Tapahtumakalenteri
Näytä kaikki tapahtumat

Kuntastrategia

Strategialla tarkoitetaan pitkäjänteistä ja johdonmukaista toimintaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Strategia on lisäksi viesti siitä mitä asioita kunnassa pidetään tärkeänä. Lyhyen aikavälin tapahtumat tulee peilata strategiaa vasten esim. vuosittainen talousarvion valmistelu.

Kosken Tl kunnan strategian lähtökohdat ovat:

- kuntalaki, kuntalain mukaan kunnan on pyrittävä edistämään asukkaidensa hyvinvointia sekä kestävää kehitystä alueellaan.

- asukkaiden ja ympäristön hyvinvointi, asukkaiden hyvinvointi ja vaikutusmahdollisuudet sekä lähipalvelut. Yritystoiminnan ja yhteisöjen kilpailukyky ja hyvinvointi. Ympäristön hyvinvointi ja kestävä kehitys.

Hyvä strategia on selkeä kannanotto asioihin jotka koetaan kaikkein tärkeimmiksi ja joihin tulee kiinnittää erityistä huomiota jotta varmistetaan kuntalaisten hyvinvointi ja kunnan kehittyminen.

Koski Tl kuntastrategia 2014-2020.pdf
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.