Yhteystiedot

Kosken Tl kunta
Härkätie 5
31500 Koski Tl

Puh. (02) 484 410

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@koski.fi

Keskustan live-kamera

Tapahtumakalenteri
Näytä kaikki tapahtumat

Lapsiperheiden kotipalvelu

Uuden sosiaalihuoltolain mukaan lapsiperheillä on subjektiivinen oikeus saada kotipalvelua, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä ja turvata oikea-aikainen tuki perheille. Lapsiperheille tarkoitetun kotipalvelun tarkoituksena on vahvistaa perheiden hyvinvointia ja ehkäistä ongelmien syntymistä.

Palvelua voivat saada lapsiperheet, joilla on tarvetta tilapäiseen lastenhoitoapuun. Lastenhoidon lisäksi palveluun voi sisältyä välttämätöntä kodinhoitoapua, joka on esimerkiksi imurointia, ruoanlaittoa tai pyykinpesua.

 

Palvelun hakeminen

Kotipalvelua voi hakea ottamalla yhteyttä kuntaan ja yhdessä perheen kanssa arvioidaan perheen avun tarvetta. Kotipalvelua myönnettäessä perheelle tehdään palvelu- ja hoitosuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan, mihin tarkoitukseen ja kuinka paljon kotipalvelua myönnetään sekä millä tavalla palvelu järjestetään.

Kotipalvelun myöntämisen kriteerit perustuvat sosiaalihuoltolakiin:

 1. Perheessä on alle 18-vuotias lapsi tai lapsia
 2. Lapsen vanhempi on vammainen tai pitkäaikaissairas ja perheessä on alle 18-vuotiaita lapsia
 3. Vanhemman yllättävä sairastuminen tai muu kriisitilanne perheessä
 4. Vanhemman väsymys tai uupumus
 5. Vaikea elämäntilanne
 6. Äkilliset elämänmuutokset
 7. Lasten hoidollinen ja kasvatuksellinen ohjaus
 8. Perheen arkirutiinien hallinta ja vahvistaminen
 9. Perheen oman toimintakyvyn tukeminen muutostilanteessa, esimerkiksi raskauden vuoksi tai vauvan hoitamisessa
 10. Vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen tukeminen muutostilanteessa
 11. Syrjäytymisvaarassa olevien perheiden tukeminen ja ohjaus
 12. Lapsen vamma ja pitkäaikainen sairaus.

Kotipalvelua ei anneta seuraavissa tapauksissa:

 1. Äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lasta
 2. Pelkkään siivoukseen
 3. Pitkäkestoiseen päivittäiseen lapsen hoitoon
 4. Kotona tehtävän etätyön, opiskelun ja harrastuksen vuoksi
 5. Henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen

 

Lapsiperheiden kotipalvelu on maksutonta ajalla 1.3.2017-31.2.2018


Tiedustelut

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä       044 744 1138
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.