Yhteystiedot

Kosken Tl kunta
Härkätie 5
31500 Koski Tl

Puh. (02) 484 410

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@koski.fi

Keskustan live-kamera

Tapahtumakalenteri
Näytä kaikki tapahtumat

Lastensuojelu

Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Lastensuojelutyössä vaikutetaan yleisiin kasvuoloihin, tuetaan vanhempia lasten kasvatuksessa sekä tehdään perhe- ja yksilökohtaista työtä. Tukitoimien tavoitteena on, että lapset ja nuoret voisivat kasvaa ja kehittyä omissa kodeissaan.

Lastensuojelulain mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon, koulun, poliisin ja seurakunnan työntekijöillä sekä luottamushenkilöillä on velvollisuus ottaa yhteyttä lastensuojeluun, kun heidän tietoonsa tulee mahdollisesti lastensuojelun tarpeessa oleva lapsi tai nuori. Lastensuojelu tekee yhteistyötä esimerkiksi päivähoidon, koulun, terveydenhuollon ja poliisin kanssa.

 

Tiedustelut

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä     (02) 4844 1138                 044 744 1138
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.