Yhteystiedot

Kosken Tl kunta
Härkätie 5
31500 Koski Tl

Puh. (02) 484 410

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@koski.fi

Keskustan live-kamera

Tapahtumakalenteri
Näytä kaikki tapahtumat

Tie- ja katuverkko

Rakennuskaavatiet

Teknisen lautakunnan kunnossapidettävänä oli vuoden 2011 lopussa rakennuskaavateitä 13 000 m.

Tavoitteena on pitää kunnan hoidossa olevat rakennuskaavatiet ja kevyenliikenteen
väylät puhtaana ja kulkukelpoisena kaikkina vuorokauden aikoina.

Lumenauraustyöt suoritetaan tarjouskilpailun perusteella.

Kosken katuvalaistuksesta

Kosken taajaman katuvaloista vastaa pääteiden (Hämeentie, Härkätie, Koskentie ja
Hongistontie) osalta Tiehallinto. Tiehallinnon tienkäyttäjän linja 24 h puh. 0200 2100
ottaa vastaan ilmoituksia tiestön kunnosta ja liikenneongelmista.
Katuvalaistusta koskevat ilmoitukset näiden teiden osalta voi tehdä suoraan
tähän numeroon. Lisäksi em. numeroon voi ilmoittaa Tiehallinnon hoitoon kuuluvista
Koskentien / valtatie 10 ja Sorvastontien / valtatie 10 risteysvalaistuksesta.

Tiehallinto suorittaa valaistuksen tarkistuksen ja kunnostuksen kahdesti vuodessa.
Yksittäisten lamppujen vaihtoa suoritetaan vain erityistapauksessa (liikenneturvallisuus).

Kosken kunnan kaavateiden, kevyenliikenteen väylien, torin ja yleisten alueiden
valaistuksesta vastaa tekninen lautakunta.
Keväisin ja syksyisin kaikki valaistuslinjat tarkistetaan ja palaneet lamput vaihdetaan.
Yksittäisiä lampunvaihtoja ei yleensä suoriteta.
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.