Yhteystiedot

Kosken Tl kunta
Härkätie 5
31500 Koski Tl

Puh. (02) 484 410

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@koski.fi

Keskustan live-kamera

Tapahtumakalenteri
Näytä kaikki tapahtumat

Toimeentulotuki

Hae toimeentulotukea Kelasta http://www.kela.fi/toimeentulotuki

 

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tukimuoto, jonka tarkoituksena on turvata henkilön tai perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä.

Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi avuksi, jolla turvataan perustoimeentulo silloin, kun

  • ensisijaiset etuudet ovat riittämättömät
  • tarvitaan sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaalipalveluihin liittyvää ohjausta, neuvontaa ja toimeentulotukipäätösten tekemistä
  • tarvitaan ohjausta rahan käytössä
  • asunnottomuus kohtaa tai on ongelmia asumisessa
  • tarvitaan tukea arkielämän hallintaan
  • tarvitaan tukea ja apua vaihtoehtojen etsimisessä työhön, koulutukseen, perhevaikeuksiin, ihmissuhteisiin tai muihin erilaisiin vaikeuksiin liittyvissä ongelmissa

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki (Totul 1 §). Toimeentulotukea määrättäessä asiakkaalla on tietojenantovelvollisuus ja viranhaltijalla asian selvittämisvelvollisuus (Totul 17 §, Hallintolaki 22 §).
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.