Yhteystiedot

Kosken Tl kunta
Härkätie 5
31500 Koski Tl

Puh. (02) 484 410

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@koski.fi

Keskustan live-kamera

Tapahtumakalenteri
Näytä kaikki tapahtumat

Vesihuoltolaitos

Vesilaitos

Vesilaitoksen vesi toimitetaan Hevonlinnan ja Santion vedenottamoilta.
Vesihuoltolaitos toimittaa kaikille verkostoon liittyneille häiriöttömästi laatuvaatimukset täyttävää talousvettä.

Voit ilmoittaa vesimittarilukemat sähköisesti Kulutus-Web palvelussa.
Katso Sähköiset palvelut > Vesimittarilukemailmoitus

Vesihuoltolaitoksen taksa 1.5.2017-

Veden käyttömaksu on 0,84 €/m³ (alv 0 %) + perusmaksu.

Perusmaksut ovat 1.5.2017 seuraavat:
Omakotitalo 47,37 € (alv 0%)
Rivi- ja kerrostalo 106,07 € (alv 0%)
Muut 106,07 € (alv 0%).

Liittymismaksun yksikköhinta on 3,09 € / k-m2 (kerrostalot, rivitalot ja muut).

Pientalojen liittymismaksut ovat seuraavat:

maksuluokka 1               kerrosala < 100 m2                1.735 €

maksuluokka 2               kerrosala 100-250 m2            2.310 €

maksuluokka 3               kerrosala > 250 m2                2.892 € 

 

Koskelaisille kuluttajille pumpatun veden määrä vuosittain on noin 200 000 m3.

Vesilaitos myy vettä myös Parravahan Vesi Oy:lle.

Vesijohtoverkoston pituus vuoden 2016 lopulla oli 147,6 km.


Viemärilaitos

Kosken Tl jäteveden puhdistamo on kaksivaiheinen bioroottoripuhdistamo, jossa saostuskemikaalina käytetään ALF30 (alumiinisulfaatti). Laitoksella on tavoitteena pitää verkosto ja laitteisto sellaisessa kunnossa, että jätevedenpuhdistamolle voidaan häiriöttömästi vastaanottaa viemärilaitokseen liittyneiden kiinteistöjen jätevettä käsiteltäväksi.

Viemärilaitoksen tavoitteena on vähentää puhdistamolle tulevan jäteveden määrää.
Puhdistetun jäteveden määrä vuosittain on noin 130 000 m3.

 

Viemärilaitoksen käyttömaksu on 2,11 €/m³ (alv 0 %) + perusmaksu.

Perusmaksut ovat 1.5.2017 seuraavat:
Omakotitalo 47,37 € (alv 0 %)
Rivi- ja kerrostalo 106,07 € (alv 0 %)
Muut 106,07 € (alv 0 %).

Liittymismaksun yksikköhinta on 3,09 €/k-m2 (kerrostalot, rivitalot ja muut).

Pientalojen liittymismaksut ovat seuraavat:

maksuluokka 1               kerrosala < 100 m2                2.037 €

maksuluokka 2               kerrosala 100-250m2             2.720 €

maksuluokka 3               kerrosala > 250 m2                3.397 € 


Haja-asutusalueen asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjen sekä niiden asemakaavaalueen pientalojen, joihin tulee viemärilaitoksen toimesta asennettavaksi talokohtainen pumppaamo, liittymismaksu on 5.117 € alv 0 %. Liittymismaksuun sisältyy taloviemäri ja talopumppaamo asennettuna. Talopumppaamon sähköliittymän hankkii kiinteistön omistaja. Kiinteistön omistaja vastaa talopumppaamon käyttö-, huolto- ja korjauskustannuksista. Muiden haja-asutusalueen kiinteistöjen viemäriliittymämaksut määritellään tapauskohtaisesti. 

Viemäriverkoston pituus vuoden 2016 lopussa oli 79 km.

 

Vesihuoltolaitoksen toimitusehdot.doc

     Vesihuoltolaitoksen taksa 1.5.2017.pdf
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.