Yhteystiedot

Kosken Tl kunta
Härkätie 5
31500 Koski Tl

Puh. (02) 484 410

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@koski.fi

Keskustan live-kamera

Tapahtumakalenteri
Näytä kaikki tapahtumat

Yksityistieasiat

Rakennuslautakunta toimii kunnassa yksityistielain mukaisena hallinto- ja valvontaviranomaisena. Kunnassa on tällä hetkellä 48 erillistä tiekuntaa, joiden hoidettavana on yhteensä 143 km yksityisteitä.

Yksityisteiden kunnanavustusanomusten jättöaika päättyy vuosittain erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Kunta maksaa tiekunnille vuosittain 75 % hyväksyttävistä tienhoitomenoista kuitenkin enintään 700 € / km. Rakennuslautakunta suorittaa toimivaltansa puitteissa olevia yksityistietoimituksia, joilla voidaan esim. liittää erillisiä tiekuntia yhteen tai liittää joissain tapauksissa tiekuntaan kuuluvaksi sellaisia ennestään olevia tieosuuksia joista on jollain toisella kiinteistöllä käyttöoikeus.

Tielautakunnan sihteerin tehtäviä hoitaa rakennustarkastaja, joka avustaa tiekuntia myös yksikköjakojen uusimisessa ja tarkistuksissa.

Suurempiin siltakorjauksiin tai tien rungon parantamiseen kohdistuviin korjaustoimenpiteisiin voi saada ELY-keskukselta avustusta 50% hyväksytyistä kustannuksista. Erittäin tärkeissä kohteissa avustus voi olla jopa 75%. Näillä avustuksilla ei ole erillistä hakuaikaa.
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.