Yhteystiedot

Kosken Tl kunta
Härkätie 5
31500 Koski Tl

Puh. (02) 484 410

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@koski.fi

Keskustan live-kamera

Tapahtumakalenteri
Näytä kaikki tapahtumat

Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirja 16.3.2017

Kokous 2/2017   16.3.2017                                        

 25 §              Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
26 §               Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen
27 §               Päätös maa-aineslupien vakuuksien hyväksymisestä
28 §               Lausunto Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle yhteistoiminta-alueen
                      yhtenäisistä jätehuoltomääräyksistä, Aura, Marttila ja Pöytyä
29 §               Lausunto Auran kunnan tekniselle lautakunnalle vesihuoltolaitoksen
                      toiminta-alueen laajentamisesta
30 §               Päätös ympäristöluvan raukeamisesta
                      Jouni Jalonen, Pöytyä
31 §               Päätös teettämisuhan poistamisesta
                      Simo Simola, Pöytyä
32 §               Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin
                      Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy, Koski Tl
33 §               Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin
                      Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy, Marttila
34 §               Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin
                      Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy, Pöytyä
35 §               Ympäristönsuojelulautakunnan toimintakertomus vuodelta 2016
36 §               Vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittymisestä määrääminen ja
                      uhkasakon asettaminen
                      AA, Aura
37 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      BB, Koski Tl
38 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      CC , Aura
39 §               Ympäristölupapäätös
                      Juha Eskola, maankaatopaikka, Pöytyä
40 §               Ilmoitusasiat
41 §               Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen,
                      Eläinsuojan rakentaminen pohjavesialueelle,
                      DD Pöytyä

YSLTK_20170316_pöytäkirja_julkinen.pdf
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.