Yhteystiedot

Kosken Tl kunta
Härkätie 5
31500 Koski Tl

Puh. (02) 484 410

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@koski.fi

Keskustan live-kamera

Tapahtumakalenteri
Näytä kaikki tapahtumat

Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirja 19.1.2017

Kokous 1/2017   19.1.2017                                          1-24 §

1 §                 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 §                 Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen
3 §                 Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen
4 §                 Ympäristönsuojelulautakunnan kokousten pitoaika
5 §                 Kokouksen koolle kutsuminen
6 §                 Sisäinen valvonta
7 §                 Ympäristönsuojelulautakunnan talousarvio vuodelle 2017
                      käyttösuunnitelma vuosille  2018-2019
8 §                 Määräys asetuksen 1250/2014 noudattamiseksi ja uhkasakon asettaminen
                      Timo Lehtonen, Pöytyä
9 §                 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle
                      Lähdeniityn Tila Oy, Pöytyä
10 §               Lausunto Forssan kaupungin jätelautakunnalle
                      Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien
                      yhteisistä jätehuoltomääräyksistä
11 §               Lausunto Turun hallinto-oikeudelle koskien päätöstä vesihuoltolain 11 §:n
                      mukaisesta vapautushakemuksesta,
                      AA, Aura
12 §               Päätös meluntorjuntasuunnitelman hyväksymisestä
                      Westas Bioenergia Oy, Sahatien bioenergiaterminaali
13 §               Päätös ympäristöluvan raukeamisesta
                      Hanna Takatalo, Pöytyä
14 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      BB, Marttila
15 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      CC, Koski Tl
16 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      DD, Koski Tl
17 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      EE ja FF, Koski Tl
18 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      GG, Koski Tl
19 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      HH, Koski Tl
20 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      II, Koski Tl
21 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      JJ ja KK, Koski Tl
22 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      LL, Koski Tl
23 §               Ympäristölupapäätös
                      Pentti Wärri, Pöytyä
24 §               Ilmoitusasiat

Ympäristönsuojelultk_20170119_pöytäkirja_julkinen.pdf
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.