Yhteystiedot

Kosken Tl kunta
Härkätie 5
31500 Koski Tl

Puh. (02) 484 410

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@koski.fi

Keskustan live-kamera

Tapahtumakalenteri
Näytä kaikki tapahtumat

Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirja 27.6.2017

Kokous 5/2017   27.6.2017                                          61-74 §

 

61 §               Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
62 §               Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen
63 §               Maa-ainesluvan siirtäminen ja velvoitteista vapauttaminen,
                      Kosken Autokeskus Oy/Kosken Autokulma Oy, Koski Tl
64 §               Ympäristönsuojelulautakunnan osavuosiraportti 1.1.–30.4.2017
65 §               Maa-aineslain mukaisen vakuuden laskentamalli
66 §               Maa-aineslain mukaisen luvan keskeyttämispäätöksessä
                      edellytetty selvitys, Jouko ja Kaarina Knuutila, Hevonlinna ja Hevonlinna II, Koski Tl
67 §               Maa-aineslupapäätös Pentti Wärri, Pöytyä
68 §               Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin
                      Veli-Matti Kavander, Pöytyä
69 §               Uhkasakon tuomitseminen ja uuden uhkasakon asettaminen
                      Maanrak. Linjakaivuu Pöytyä Oy, Pöytyä
70 §               Päätös ympäristöluvan raukeamisesta
                      Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikennevastuualue,
                      Sudenluoto, Koski Tl
71 §               Ympäristölupapäätös
                      Marko Sankari, Pöytyä
72 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      EE, Koski Tl
73 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      FF, Koski Tl
74 §               Ilmoitusasiat

YSLTK_20170627_pöytäkirja_internet.pdf
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.