Yhteystiedot

Kosken Tl kunta
Härkätie 5
31500 Koski Tl

Puh. (02) 484 410

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@koski.fi

Keskustan live-kamera

Tapahtumakalenteri
Näytä kaikki tapahtumat

Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirja 6.9.2017

Kokous 6/2017  6.9.2017                                              75 §-97 §

75 §               Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
76 §               Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen
77 §               Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen
78 §               Ympäristönsuojelulautakunnan kokousten pitoaika
79 §               Kokouksen koolle kutsuminen
80 §               Sisäinen valvonta
81 §               Ympäristönsuojelun viranomaistehtävien delegointi sekä
                      tiedoksisaanti jatarkastusoikeus
82 §               Ympäristönsuojelulautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2018
83 §               Maa-aineslain mukaisen luvan keskeyttämispäätöksessä edellytetty
                      selvitys, Jouko ja Kaarina Knuutila, Hevonlinna ja Hevonlinna II, Koski Tl
84 §               Päätös ympäristöluvan raukeamisesta
                      Kimmo Sintonen, Koski Tl
85 §               Päätös ympäristöluvan raukeamisesta
                      Jarmo Kipinoinen, Aura
86 §               Päätös ympäristöluvan raukeamisesta
                      Kalle Toivonen, Pöytyä
87 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      EE ja FF, Marttila
88 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      GG, Marttila
89 §               Lausunto Kosken Tl tekniselle lautakunnalle koskien kiinteistön Kotilampi
                      viemäriliittymämaksun palauttamista
90 §               Lausunto Turun hallinto-oikeudelle koskien päätöstä vesihuoltolain
                      11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta
                      HH, Koski Tl
91 §               Lausunto Turun hallinto-oikeudelle
                      Maanrak. Linjakaivuu Pöytyä Oy
92 §               Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Pentti Wärrin maa-aineslupapäätöstä
                      koskevan valituksen johdosta
93 §               Lausunto Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
                      ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta,
                      Rantasen Tila Oy, Pöytyä
94 §               Maa-aineslupapäätös ja ympäristölupapäätös
                      Säkylän Sora-Pojat Oy, Pöytyä
95 §               Päätös ympäristöluvan vakuuden hyväksymisestä
96 §               Päätös maa-ainesluvan vakuuden hyväksymisestä
97 §               Ilmoitusasiat

YSLTK_20170906_pöytäkirja_julkinen.pdf
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.