Yhteystiedot

Kosken Tl kunta
Härkätie 5
31500 Koski Tl

Puh. (02) 484 410

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@koski.fi

Keskustan live-kamera

Tapahtumakalenteri
Näytä kaikki tapahtumat

Ympäristönsuojelulautakunnan esityslista 28.2.2018

Kokous 1/2018     28.2.2018                                        1-15 §

1 §       Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 §       Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkistaminen

3 §       Sisäinen valvonta

4 §       Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukainen ympäristöluvan lupamääräyksen muutos, Rudus Oy, Aura

5 §       Maa-aineslain  16 §:n mukainen maa-ainesluvan lupamääräyksen muutos, Rudus Oy, Aura

6 §       Päätös ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen luvan tarpeesta, Vapo Oy, Aura

7 §       Ympäristölupapäätös, Juha Välimaa, Koski Tl

8 §       Ympäristönsuojelulautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2018

9 §       Ympäristönsuojelulautakunnan toimintakertomus vuodelta 2017

10 §     Maa-ainesten ottamistoiminnan valvontamaksujen määrääminen

11 §     Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta EE, Marttila

12 §     Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta FF, Marttila

13 §     Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta GG, Marttila

14 §     Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta HH, Marttila

15 §     Ilmoitusasiat

20180228_Esityslista_julkinen.pdf
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.